Amningsplats

Skulpturpark 2007 Stortorget i Malmö, Konstfrämjandet

Med min skulptur, placerad på Stortorget i Malmö, har jag velat skapa en särskild plats i det offentliga rummet för amning. En plats som är både harmonisk och privat. Som utgångspunkt för amningsplatsen har jag valt att använda mig av en kyrkbänk.

Den äldre varianten av kyrkbänk som jag omkonstruerat skyddar från drag och kan nog till viss del stänga ute Malmöblåsten. Den går att låsa inifrån vilket gör att kvinnan som sitter där inte behöver känna sig hotad av att någon ska störa. Det upprätta ryggstödet ger rätt kroppshållning och även fotstödet kan vara bekvämt vid amning. Det finns en liten avlastningshylla för t.ex. vatten eller kaffe. Jag har höjt bänken med 10 cm och anpassat den till endast en person för att åstadkomma mer av ett privat rum. Krok på insidan har även satts dit för att kunna hänga väskor och kläder på. Jag har valt att måla bänken i Malmö stads gröna färg för att amningsplatsen även skall kunna ha referenser till parkbänken och till andra offentliga platser i Malmö.