Örebro

2019
”Längst en smal stig” Konstfrämjandet i Bergslagen