Utan titel

1997-2004
Sammanflätade hårnålar
Installation